SPEKTRA

Primitive

Installation | 2021

Photo by Kousei Ikeda