SPEKTRA

《Primitive》

Installation | 2021

Member

Creation : Kousei Ikeda
Photo : Kousei Ikeda